Kontinuerligt arbetande slamanläggning

 

Slamsystemet har som uppgift att kontinuerligt avlägsna det slam, som tillsammans med vatten pumpas dit och som flyter i karet.Slamanläggningen tar emot processvatten från sprutboxen (en eller flere), genom att en självsugande pump för vattnet in i karets första utrymme. I detta utrymme får vattnet momentant mera plats, varför hastigheten på vattnet sjunker. utrymmet som vattnet leds till har en överrinning till nästa bassäng, där vattnets hastighet sjunker ytterligare. Under dessa hastighetsskiften får färgslammet möjlighet att utveckle sig till flock och stiga till ytan i karet, innan slammet långsamt transporteras fram mot avskrapningsplåten. Här skrapas färgslammet bort från vattnet och faller ner i en där till avsedd säck.

Avskrapningen örs med ett pneumatiskt aggregat med två cylindrar. Dessa ger avskraparen en cykel så att den dels är i vattnet och skjuter slammet framför sig, och kan följa avskrapningsplåten upp mot överfallskanten och sedan gå i retur ovan vattenytan.

Automatiken och cykeln för skrapan styrs av automatiktavlan som är helt pneumatisk och i övrigt innehåller en timer, som också den är helt pneumatiskt. Därmed finns ingen risk med arbete i klassade zoner.

Slamanläggningen kan levereras med självfall eller pump för returvatten, beroende på hur långt slamanläggningen placeras från sprutboxen.

Slamanläggningen tillverkat i rostfritt material och levereras färdigmonterat från fabrik med färdiginstallerat pneumatikskåp.