Kylzon & flash-off zon

Kylzon

Kylzonen konstrueras i färdigisolerade sandwich-paneler eller i varmgalvaniserad plåt allt efter kundens behov och önskemål.

Kylzonen används för att kyla ned godset efter ugnen, så att värmen inte leds ut i produktionslokalen och godset snabbare kan hanteras.

Godset kyls ned med hjälp av svala luftströmmar, som blåses in via ett kanalsystem med luftdysor.
Luften tas antingen inifrån lokalen eller utifrån och den passerar via ett spjällsystem och en värmeväxlare ned till kylzonens kanalsystem.

Flash-off zon

Flash-off zonen konstrueras i färdigisolerade sandwichpaneler eller i varmgalvaniserade plåtar allt efter kundens behov och önskemål.

Flash-offen används för att suga bort ånga från det nymålade godset, så att ångan inte sprids i produktionslokalen. Den bästa placeringen är i omedelbar närhet av sprutboxen.

Flash-off zonen ventileras via ett kanalsystem med luftdysor.