Filter

 

D3 System kan leverera filter i olika material för rening av luft till eller från processer och produktionslokaler. Vi arbetar både med traditionell luftrening och mera avancerade former av dammuppsamling och filtrering.


Med filter menas alla former av material för rening av luft till eller från en produktionslokal.


Tilluftsfilter och utsugningsfilter är grovfilter för filtrering av större partiklar eller finfilter till mindre och mycket små partiklar. Filtren fås i olika kvaliteter, allt efter vilken uppgift de skall lösa.

Filtren som används i torra sprutboxar är s.k. Andreafilter. Filtret är uppbyggt som en labyrint som tar upp överskottsfärg från operatörsplatsen. Filtret har en hög avskiljningsgrad och stor filtreringsyta med lågt tryckfall. På baksidan av filtret sitter det ett dubbelt sträckband, som medverkar till att filtret behåller sin form så att luftgenomströmningen blir riktig och enhetlig. Andreafilter kan fånga ca 20 kg färg per m² filteryta.

Columbus-filtret är också ett mycket vanligt filter i torra sprutboxar. Det finns i flera varianter allt efter vilken avskiljningsgrad man vill ha. Avskiljningsgraden kan variera mellan 87-99,5%.

Filtret är uppbyggt i lager. Varje lager är konstruerat så att luften ändrar riktning och strömningen blir turbulent. Därmed uppnår man största möjliga kontakt mellan filtermediet och de färgpartiklar som skall fångas in. Likaså har varje lager en ökande täthet, så att färgpartiklarna inte ansamlas på ytan av filtret, utan fördelas i de olika lagren utan att kunna passera det sista lagret.